บริษัททริปเปิ้ล ดี เพาเวอร์จำกัด

บริษัททริปเปิ้ล ดี เพาเวอร์จำกัด

เมนู

MLFC HITACHI (600v)(1500v)(3300v)(6600v)

HITACHI MLFC

"MLFC' is suitable for a variety of uses as a
motor lead wire or switchboard wire, etc.

HITACHI 600V,1500V,3300V,6600V MLFC Flame-Retardant Polyflex Insulated Wires
Construction MLFC
Construction MLFC

Characteristics 

MLFC HITACHI 

HITACHI TAITEN MLFC (600V) 50sq.mm. 

HITACHI TAITEN MLFC (600V) 50sq.mm. E VL1 สายคุณภาพสูงแบรนด์ญี่ปุ่น